Tarih: 22-24 Eylül 2023 Saat: Sabah 9.00-Akşam 17.00 
Yer: İTÜ Taşkışla Kampüsü   Fiyat: 3.800 TL

Tarih & Saat

Tarih: 22-24 Eylül 2023

Saat: Sabah 9.00 - Akşam 17.00 

Yer

İstanbul Teknik Üniversitesi

Taşkışla Kampüsü

 

Başvuru

Mimar, Zanaatkar ve Ustalara özel çalıştaya katılmak için formu doldurun sizinle iletişime geçelim. 

Sunum

Unutulmuş bir alan olan geometrik desenler konusunun olması gerektiği şekliyle inşa etmek için uzun yıllar verdiğim yoğun gayretin şimdilerde meyve verdiğini görmenin heyecanı içerisindeyim. Ulusal ve uluslararası eğitimlerde analizlerimi aktardığım farklı meslek gruplarından yüzlerce öğrenciye ulaşabilmiş olmak geleceğe dair umutlandırıyor.

“Uluslararası Geometri ve Sanat Okulu” tüm bu çalışmaların doğal sonucu olarak ortaya çıktı. Her yaştan kişiye alanın kendini farklı veçheleri ile gösterdiği çalışmalara imza atmak ve geçmişle gelecek arasında adeta köprü olabilmek misyonuyla başta akademik ortamlardaki bilimsel çalışmalar olmak üzere sanat, zanaat ve eğitim zeminlerde çalışmalar ortaya koymaktayız.

Geçmiş bugün ve gelecekteki bilim-sanat insanlarına selamla…

Dr.Serap Ekizler Sönmez

Projenin Amacı

Projede özellikle kültürel mirasımızın korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol üstlenen üretici firmalarımıza yönelik eğitim programı düzenlenmesi hedeflenmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin mimaride ortaya koyduğu büyük değerler dünya mimarlık tarihine de damgasını vurmuştur. Geometrik desenleri ise kapı, pencere, minber, mihrap gibi ikincil unsurlarda yer alır ve asla mimari plastiğin önüne geçmez. Bu nedenle sayıca azmış gibi bir izlenim sunar. Oysa Osmanlı döneminde özellikle beş katlı desenlerde adeta bir veri tabanı oluşturulmuş gibidir. Bu tasarımlar formların rastgele dizilimlerle değil arkalarında ciddi bir geometrik strüktür barındırarak inşa edilmişlerdir. Çalıştayda konunu özellikle bu yönüne farkındalık oluşturularak katılımcılar bilim tarihine de yönlendirilecek, böylelikle İslâm medeniyetine bir de geometrik desenler perspektifinden bakılacaktır. Bu desenlerin doğru bir geometrik strüktürle inşasına dair mimarlara ve zanaatkârlara bir alt yapı kazandırılmaya çalışılacaktır. Tarih boyunca ortaya konulan geometrik desenlerin kompleksleşmesi bilimin zamanla gelişimi ile paraleldir. Yani geometride yapılan açılımlar sanata da yansımıştır. Zanaatkârların elinde vücut bulan sanat eserleri aslında geçmişten gelen ve geleceğe aktarılacak olan  birer vesika hükmündedir. 

Çalıştayda sadece Osmanlı eserlerine odaklanılmayıp, çağdaşı olan diğer devletlerin geometrik desen anlayışları da ele alınacaktır. Osmanlı devletinin özellikle Anadolu’da hakim olduğu coğrafyada kendinden önce uygulanmış olan geometrik desenlerine de bütüncül bir perspektif sağlanacaktır.

Özetle çalıştayda geçmişin geleceğe aktarılmasında önemli bir yerde duran firmaların ve zanaatkârlarımızın aslında aktardıkları şeyin bilimsel bir veri olduğu ve dolayısıyla bir medeniyet bilinci ile ilişkili olduğu sorumluluğu kazandırılmaya çalışılacaktır. Bilim ve sanatın kesişiminde olan bu muazzam alan geçmişte çok şey söyledi ve gelecekte de gerek geleneği olan yapılarda gerekse modern yapılarda söylemeye devam edecektir. Alanında dünyada söz sahibi uzmanlarla yapılacak olan bu çalıştay buna katkı sunacak büyük bir adım olup şu ana kadar Dünyada bu yönüyle yapılmış ilk çalıştaydır. 

Uluslararası Geometri ve Sanat Çalıştayı

Konferanslar

Başlıksız-15

Geometrinin inceliklerini öğrenmek isteyen mimar, usta ve zanaatlarları bekliyoruz!

İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsünün tarihi dokusunda yapılacak bu çalıştayı kaçırmayın.

Başvuru ve katılım detaylarını öğrenmek için iletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz.

ULUSLARARASI GEOMETRİ VE SANAT ÇALIŞTAYI

Sponsorlarımız

Uluslararası Geometri ve Sanat Çalıştayının Tüm Dijital Süreçleri Şirket-i A’mâl Tarafından Yürütülmektedir. 

Uluslararası Geometri ve Sanat Çalıştayı © Şirketi A’mâl – 2023. Tüm Hakları Saklıdır.
Privacy Policy / Terms of Use