Basın Kiti

Basın Bülteni

Çalıştay Tarih&Saat

22-24 Eylül 2023

Sabah: 09.00 Akşam:17:00

22-24 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla yerleşkesinde “MİMARLIK VE ZANAAT EKSENİNDE OSMANLI ESERLERİNDE GEOMETRİK DEENLER” çalıştayı düzenlenecektir. 

Çalıştay 22 Eylül tarihinde alana ilgi duyan herkesin katılımına açık olan kanferanslarla başlayacaktır. Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Y. Mimar Saeid Shakouri, Doç. Dr. Elif Baga ve Dr. Serap Ekizler Sönmez’in sunumlarının yer aldığı konferanslarda bilim ve sanatın kesiştiği multidisipliner bir alan olan “geometrik desenlere sanat ve sanat tarihinin yanı sıra bilim tarihi ve irfanî düşünce perspektifleri ile de ışık tutulacaktır. Bu sunumlar katılımcıları, hemen her İslâm beldesinde bulunan abidevî eserleri içerdikleri geometrik alt yapı ile donatan geometrik desenlerin yaygınlığının nedenlerini sorgulamaya yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Zira özellikle 13-15. yüzyıllarda giriftleşmeye başlayan geometrik desenleri o dönemin düşünce dünyasının sanata yansıması olarak görmek mümkündür. Çalıştay, bu yönüyle de alan hakkında yapılacak ilk organizasyondur.  

Osmanlı mimarisindeki geometrik desenlerin yapısı ile çağdaşı olan Safevi ve Babürlü geometrik desenleri arasındaki farkların işleneceği eğitimler İran’dan Yüksek Mimar ve geleneksel mimari alanında projeler yürüten Saeid Shakouri ve Türkiye’den Dr. Serap Ekizler Sönmez tarafından yürütülecektir.  

Bu aşamada pratik uygulamalar üzerinden konferanslarda yapılan teorik sunumlara katkı sağlanacak ve farkındalık oluşturulacaktır. Özellikle son yıllarda dinî mimari yanında sivil mimaride de yaygınlaştığını gördüğümüz geometrik desenler, arka planlarındaki geometri göz ardı edilerek yalnızca şekbenzetme çalışmaları ile ortaya konulduğunda geometrik olarak hatalı uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Pergel-cetvel konstrüksiyonu ile desenler ele alınırken desenlerin geometrik strüktürleri de ayrıntılı bir biçimde masaya yatırılacaktır. Geometrik desenlerin ne olduğu anlaşılmaya çalışılacak, yapılan hatalı uygulamalara işaret edilerek veya geometrik desen analizinin ne olmadığı etraflıca anlatılacaktır. 

Uluslararası Geometri ve Sanat Okulu’nun bir faaliyeti olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, TSA Turkish Service Agency, Deen Arts Foundation, Anadolu Ajansı, Brandcom Group ve Stil Ahmet sponsorluklarında gerçekleşecek olan Uluslararası Geometri ve Sanat Çalıştayımeseleye doğru perspektiften bakılmasına dair farkındalık oluşturacak ilk adımdır. Bu yönüyle de gelecekte bu alanda yapılacak benzeri çalışmalara örneklik teşkil edecektir. 

Yürütücüler

Sponsorlar

Basında Biz

Uluslararası Geometri ve Sanat Çalıştayı © Şirketi A’mâl – 2023. Tüm Hakları Saklıdır.
Privacy Policy / Terms of Use